ESD obuv

Na stiahnutie: na stiahnutie  ESD = ElectroStatic Discharge
Na stiahnutie: na stiahnutie  ESD fotogaléria


  Firma TECHNO SERVICE, s.r.o. so sídlom v Prešove zastupuje na slovenskom a českom trhu nemeckého výrobcu pracovnej a bezpečnostnej obuvi ABEBA s dlhoročným zameraním na ESD obuv. Úlohou TECHNO SERVICE, s.r.o. je nájsť obchodníkov, ktorí by túto špecializovanú obuv zaradili do svojho sortimentu. Svojim obchodníkom a ich klientom poskytuje poradenstvo, organizuje odborné školenia v oblasti ESD obuvi, ale rovnako zabezpečí pre svojich obchodníkov aj merania elektrického odporu priamo v prevádzkach.


  Pracujete v elektropriemysle, s elektronikou, výpočtovou, telekomunikačnou a automobilovou technikou? Potom pravdepodobne poznáte problém, keď odrazu nefungujú vysoko citlivé prístroje a nikto nevie prečo. Aj najmenší náboj v tele človeka totiž dokáže takýto prístroj zničiť. Elektrostatický výboj je iskra alebo preskočenie nábojov, vzniká v dôsledku elektrického náboja na izolačnom materiáli a spôsobuje veľmi krátky, ale silný elektrický impulz. 100 Voltov stačí na to, aby ste napr. vymazali údaje z elektronických nosičov údajov. Od 3000 Voltov si elektrický náboj telesne uvedomujeme ako iskru. Chôdza po koberci môže človeka nabiť až na 30 000 V. V mnohých prípadoch spôsobujú výboje statickej elektriny „latentné oslabenia“ (skryté vady), ktoré sa objavia ako chyba alebo porucha až po určitom čase a za špecifických podmienok.


  Aby sa zabránilo elektrickému nabíjaniu a následnému vybíjaniu, vyvinuli sa produkty s ochrannou funkciou ESD. V chránenom prostredí EPA by sa preto mali používať napr. správne rukavice, oblečenie, nábytok, prepravné materiály, ale aj obuv.


  Obuv sa označuje ako ESD, ak elektrický prechodový odpor podľa DIN EN 61340 leží medzi 7,5x105 Ohm (0,75 MOhm) a 3,5x107 Ohm (35 MOhm). Elektriký náboj, ktorému sa nedá zabrániť, je potrebné vyrovnať pomocou tlmivého elektrického odporu. Preto by sa ESD obuv mala používať v prípade, ak je potrebné minimalizovať elektrický náboj a to jeho odvedením do zeme. Znečistenie, vlhkosť a teplota dokážu elektrický odpor výrazne zmeniť. V prevádzkach, kde sa používa ESD obuv, by mal byť odpor podlahy taký, aby nerušil ochrannú funkciu topánky. Používateľovi sa preto odporúča vykonávať pravidelne priamo na mieste kontrolné merania elektrického odporu.


Ale nie je to len obuv a podlaha, ktoré ovplyvňujú elektrostatický náboj. Jedine optimálna kombinácia rôznych faktorov môže poskytnúť úplnú ochranu:

 • klíma (vlhkosť vzduchu/teplota)
 • stupeň znečistenia
 • rýchlosť oddelenia kontaktných materiálov
 • vlastnosti kontaktných materiálov
 • vlastnosti povrchu
 • povrchový odpor
 • stavba obuvi

 •   Všetky tieto faktory môžu celkovo alebo čiastočne zhoršiť alebo zlepšiť vlastnosti ESD obuvi. Elektrický prechodový odpor je silne závislý od prevládajúcej klímy. Podľa normy ESD 61340 preto musí pracovník poverený ochranou ESD v prevádzke zmerať najhoršie a najlepšie klimatické podmienky, t.j. najnižšiu teplotu s najnižšou relatívnou vlhkosťou vzduchu a najvyššiu teplotu s najvyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu, a následne preveriť, či ESD produkty v takto zistenom prostredí ešte vykazujú požadovaný účinok.


    Aby sa zabránilo ESD poruchám, je potrebné baliť, skladovať a manipulovať so skupinami mikroelektroniky (napr. počítačové súčiastky) alebo súčiastkami s vysokým vnútorným odporom (predovšetkým integrované spínacie obvody, svetelné diódy, polovodičové lasery, Schottky diódy, tranzistory MOSFET a tranzistory IGBT) v ESD chránených priestoroch (EPA). Na ESD pracoviskách a v ESD chránenom priestore pri výrobe polovodičov sa odvádza existujúci elektrostatický náboj kontrolovane do zeme a zabraňuje vzniku nábojov vytvárajúcich sa najčastejšie trením. Odvádzanie nábojov zabezpečujú elektricky vodivé pracovné povrchy, antistatické náramky, nábytok, oblečenie, obuv, povrch podlahy, izolované ovzdušie a uzemnenie všetkých komponentov.


    Ak Vaše pôsobenie, výroba alebo zameranie spadá do oblasti, kde je potrebné sa vyhnúť rizikám spojeným s elektrostatickými výbojmi, je ESD obuv ABEBA pre Vás vhodným riešením.


    Upozornenie: ESD obuv nie je vhodná pre elektrikárov, resp. práce na zdrojoch pod elektrickým napätím.


  „ESD SUSCEPTIBLE“ (elektrostaticky ohrozený) – tento symbol sa používa od roku 1984. Označuje súčiastky a konštrukčné celky, ktoré sú ohrozené statickou elektrinou.

  „ESD PROTECTIVE“ (elektrostaticky chrániaci) – tento symbol bol v roku 1993 dodatočne zavedený k predošlému symbolu. Slúži na označenie výrobkov chrániacich pred ESD, ako sú napríklad pracovná a bezpečnostná obuv, odvádzajúce podložky, vozíky, oblečenie, plášte, kartóny, látky atď.

  ESD = ElectroStatic Discharge

  Elektrostatický výboj pri priamom kontakte je vyrovnanie napätia medzi nabitými telesami

  ESDS = ElectoStatic Discharge Sensitive Device

  Elektrostaticky ohrozená súčiastka

  EPA = ElectroStatic Protected Area

  Priestor vybavený ochrannými opatreniami ESD

  Elektrostatický náboj

  Fyzika pod týmto pojmom rozumie statický elektrický náboj, ktorý vzniká mechanickým kontaktom a následným oddelením materiálov.

  Zvodový odpor podľa DIN EN 61340

  Je odpor medzi elektródou na povrchu zariadenia a bodom uzemnenia ESD.

  Latentné / skryté oslabenia

  Chyby alebo poruchy, ktoré vzniknú na súčiastkach v dôsledku výbojov statickej elektriny po určitom čase a za určitých podmienok.

  Rozlišujeme elektrostaticky disipatívne (odvodivé) a elektrostaticky konduktívne (vodivé) materiály. Odvodivé obsahujú iba dodatočné zložky, ktoré mierne zvyšujú elektrickú vodivosť týchto materiálov v porovnaní s izolačnými materiálmi. Zabraňuje sa tým elektrickému nabíjaniu, súčasne sa však zabezpečí, aby dochádzalo len k slabým elektrickým výbojom.
  Elektrostaticky vodivé materiály majú naopak vysokú elektrickú vodivosť, ktorá sa dosahuje zapracovaním kovových vlákien, uhlíkových prúžkov častíc, alebo uhlíkových alebo kovových vrstiev.

  Technické informácie

  Electrostatic Protected Area (oblasť chránená pred elektrostatickým výbojom - EPA) alebo ESD chránené pracovisko je priestor, v ktorom sa pomocou antistatického vybavenia zabraňuje vzniku elektrostatických nábojov s napätím nad 100 V, ktoré vzniká najčastejšie trením.
  Pri zriaďovaní priestoru EPA) treba vždy zohľadniť otázku: Koľko voltov znesie súčiastka?

  Stačí totižto len približne:


 • 12 000 V, aby človek cítil výboj (napr. pri uchytení kľučky)
 • 7 000 V, aby človek náboj počul (napr. vyzliekanie pulóvra)
 • 3 000 V, aby človek cítil výboj (napr. elektrizované vlasy)
 • 100 V, aby sa zničila informácia na magnetickom nosiči dát
 • 50 V, aby sa vytvorila iskra, ktorá dokáže vznietiť výbušné plyny
 • 30 V, aby sa poškodili elektronické súčiastky
 • 5 V, aby sa poškodili počas výroby vysoko citlivé čítacie hlavy hard diskov
 • Príklady elektrických nábojov v každodennom živote

  Zdroj

  Vytvorený náboj pri

  Vlhkosti vzduchu 10-20%

  Vlhkosti vzduchu 65-90%

  Chôdza po koberci

  35 000 V

  1 500 V

  Chôdza po linoleu

  12 000 V

  250 V

  Práca za pracovným pultom

  6 000 V

  100 V

  Papiere na plastovom obale

  7 000 V

  600 V

  Mikroténový sáčok

  20 000 V

  1 200 V

  Čalúnená stolička

  18 000 V

  1 500 V

  Zdroj US D.O.D (Dept. Of Defense) príručka 263.1980 tabulky II a III


  Na stiahnutie: na stiahnutie  ESD = ElectroStatic Discharge
  Na stiahnutie: na stiahnutie  ESD fotogaléria