O nás

  Sme japonsko-slovenská spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2005. Naša medzinárodná spoločnosť v súčasnosti pôsobí na domácom trhu a v neposlednom rade pôsobí aj na medzinárodných trhoch. Cieľom spoločnosti sú modifikácie za účelom zvýšenia kondície strojov a zariadení vo výrobnom procese.

Predmet činnosti možno rozčleniť do 3 hlavných kategórií:

1. Predaj strojov a zariadení osadzovanie dosiek plošných spojov.
2. Náhradné diely pre tieto stroje a zariadenia.
3. Servis a poradenstvo pre tieto stroje a zariadenia.


  Spoločnosť má bohaté praktické a teoretické skúsenosti, a kvalitných odborných pracovníkov, ktorí spĺňajú medzinárodné kritéria pri realizácií obsluhy strojov a zariadení.